شرکت اکسین پالایش آبادگران کارن (اپک) معتمد محیط زیست در زمینه تصفیه، بازیافت، بیخطرسازی و امحای انواع پسماندهای صنعتی، با برخورداری از امکانات و نیروهای متخصص، آماده ارائه خدمات مدیریت انواع پسماند صنعتی می‌باشد. این مجتمع با هدف مدیریت پسماندهای ویژه و خطرناک کشور، در سال 1397 در استان لرستان به بهره برداری رسیده است.

امکانات شرکت اپک جهت پردازش اصولی پسماندها شامل موارد زیر می‌باشد:

  • دانش فنی و امکانات مناسب بررسی کیفیت پسماندهای مختلف به کمک تجهیزات آنالیز موجود و مراکز آزمایشگاهی طرف قرارداد
  • دانش فنی و امکانات مناسب جهت تصفیه و بیخطرسازی پسماندهای مختلف 
  • دانش فنی و امکانات مناسب جهت تولید محصول به کمک دستگاه پیرولیز پسماند 
  • دانش فنی و امکانات مناسب جهت سوزاندن پسماندهای مختلف در کوره‌های زباله‌سوز 
  • دانش فنی و امکانات مناسب جهت بازیافت حلال‌ها و روغن یا استخراج ترکیبات با ارزش
  • دانش فنی و امکانات مناسب جهت دفن مهندسی و اصولی زباله‌ها و پسماندها
شرکت اکسین پالایش آبادگران کارن (اوپک)


لازم به اشاره است که پسماندها بر حسب کمیت، کیفیت و همچنین وجود ترکیبات آلاینده یا مواد با ارزش نیاز به مدیریت خاص دارند. بازیافت پسماند صنعتی ویژه و خطرناک در اغلب موارد صرفه اقتصادی ندارد؛ ولی از دیدگاه محیط زیستی، گاهی هزینه های بازیافت به صرفه تر از هزینه های بیخطرسازی و امحا می باشد. برای مثال می توان به خدمات پیرولیز پسماندهای پایه آلی اشاره نمود که به کمک فرایند حرارت غیرمستقیم در دما و فشار کنترل شده، ترکیبات پایه آلی تبدیل به محصول مایع هیدروکربنی مثل سوخت پیرولیز یا محصول جامد همچون کک می شوند.


خدماتی که در شرکت اکسین پالایش آبادگران کارن ارائه می شود عبارتند از:

امحا_پسماند
شرکت اکسین پالایش آبادگران کارن

OPAK

خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی