مجوز معتمد محیط زیست

شرکت اکسین پالایش آبادگران کارن به عنوان پیمانکار معتمد محیط زیست در زمینه مدیریت پسماند، خدمات پردازش، بازیافت، تصفیه، بی‌خطرسازی، دفع و امحای انواع پسماندهای صنعتی و ویژه را ارائه می‌نماید:

¨ پسماندهای صنایع شیمیایی

¨ لجن‌های ضایعاتی و اسیدی

¨ پسماندهای پلیمری

¨ پسماندهای کاتالیستی

¨ پسماندهای دارویی

¨ پسماند تصفیه‌خانه‌های پساب

¨ پسماندهای بیمارستانی

¨ پسماندهای پزشکی

¨ انواع پساب‌های صنعتی

¨ مواد تاریخ مصرف گذشته

¨ و …