پسماند شیمیایی دارویی

پسماندهای شیمیایی-دارویی

پسماندهای شیمیایی- دارویی به كليه پسماندهای توليد شده در مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني (نظير بیمارستان ها، پلی کلینیک ها، درمانگاه ها، سازمان انتقال خون، مطب ها، خانه های بهداشت و…)، مراكز تحقيقات پزشكي و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، پسماند بهداشتي درماني اطلاق می‌گردد. در برخي موارد از واژه های ديگر از جمله پسماند پزشكي و پسماند بيمارستاني براي توصيف اين نوع پسماند استفاده شده است.

پسماندهای شیمیایی متشکل از مواد جامد، مایع و گازهای شیمیایی است که برای کارهای تشخیصی و تجربی، کارهای نظافت، خانه‌داری و گندزدایی به کار می­روند. پسماندهای شیمیایی تولیدی در بخش مراقبت های بهداشتی-درمانی می‌توانند به پسماندهای خطرناک و بی‌خطر تقسیم می‌شوند. پسماندهای خطرناک به پسماندهایی گفته می‌شود که حداقل یکی از فاکتورهای زیر را دارا باشد:

  1. سمی بودن
  2. خاصیت خورندگی (مانند اسیدهای با pH کمتر از 2 و بازهای با pH بیش از 12)
  3. قابلیت احتراق خود به خود
  4. واکنش دهنده (مانند مواد انفجاری، مواد واکنش دهنده در مقابل آب و حساس به ضربه)
  5. ژئوتوکسیک (مانند داروهای سایتوتوکسیک)

پسماندهای شیمیایی غیرخطرناک شامل آن دسته از مواد شیمیایی است که هیچ یک از خصوصیتهای ذکر شده در بالا را نداشته باشند که از این نوع پسماندها می توان به قندها، آمینواسیدها و بعضی املاح آلی و غیر آلی اشاره کرد.

پسماندهای دارویی عبارتند از داروهای تاریخ گذشته، مصرف نشده، تفکیک شده و آلوده، واکسن‌ها، مواد مخدر و سرم هایی که دیگر به آنها نیازی نیست و باید به نحو مناسبی دفع شوند. این پسماندها همچنین شامل اقلام دور ریخته شده مورد مصرف در کارهای دارویی مانند بطریها و قوطی های دارای باقیمانده داروهای خطرناک، دستکش، ماسک، لوله­های اتصال و شیشه (ویال) های داروها هم بوده که در صورت ورود به محیط زیست برای محیط زیست و انسان مضر باشند.

علاوه بر خطرات ناشي از تماس مستقيم، عدم مديريت پسماندهای بهداشتي-درماني با آلوده كردن منابع آب (از طريق تصفيه و دفع غيراصولي) و هوا (از طريق پسماند سوزي غير استاندارد) تاثیرات زیان‌باری بر سلامت انسان و محيط زيست خواهد داشت. وقتي پسماندها در يک گودال بدون پوشش يا بسيار نزديك به منابع آبي دفع مي­شوند، منابع آب از طريق نشت شيرابه آلوده مي گردند. در مواردي كه پسماندهای بهداشتي درماني بصورت روباز يا در پسماندسوزهاي بدون دستگاه هاي كنترل آلودگي هوا سوزانده مي­شوند (كه اين شرايط در اغلب پسماندسوزهاي كشورهاي در حال توسعه وجود دارد)، دي اكسين ها و فوران ها و ديگر آلاینده ­هاي سمي توليد شده و وارد هوا مي­شوند كه استنشاق اين آلاینده­ها، بيماريهاي خطرناكي در انسان ايجاد مي ‌كند.

مدیریت پسماند شیمیایی عبارت است از کاهش و یا حذف اثرات نامطلوب پسماند بر سلامت انسان و محیط زیست، با هدف فراهم آوردن حفاظت عمومی و به حداکثر رساندن استفاده مفید و کارآمد از منابع است. هنگامی که پسماند خطرناک شیمیایی تولید می­شود، هزینه تصفیه و دفع می­تواند بالا باشد. با توجه به اینکه مسئولیت پرداخت هزینه­های دفع با تولیدکننده است، گزینه­های مدیریتی متعددی برای کاهش هزینه‌­ها و حجم تجهیزات تصفیه موجود است. کاهش تولید پسماند، بیشترین نقش را در حفاظت از محیط زیست دارد. جداسازی یک مرحله مهم در مدیریت پسماند شیمیایی تولید شده است. آموزش کارکنان و چک کردن مکرر پسماندهای شیمیایی از عوامل مهم و ضروری در مدیریت پسماند شیمیایی به حساب می آید. همچنین جداسازی و مرتب سازی پسماند شیمیایی که شامل تشخیص انواع متعدد پسماند و چگونگی جمع آوری آنهاست، در مدیریت پسماند شیمیایی بسیار حائز اهمیت است.

خانه » مشتریان » پسماند شیمیایی دارویی