پسماندهای کشاورزی

پسماندهای کشاورزی به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شود:

1-پسماندهاي عادي: به پسماندهاي ناشي از هر گونه فعاليت در بخش كشاورزي گفته مي‌شود. از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان)، محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف كه از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود.

2-پسماندهاي ويژه: به كليه پسماندهاي كشاورزي كه داراي حداقل يكي از ويژگي‌هاي پسماندهای ويژه از قبيل سميت و بيماري‌زايي باشند پسماند ویژه اطلاق می‌گردد. مواد و محصولات آلوده به سموم دفع آفات نباتي، كودهاي شيميايي، پسماند دامپزشكي، باقيمانده غير قابل استفاده مواد و داروهاي شيميايي و بذور و محصولات تراريخته غير قابل مصرف و فاقد شناسنامه زيست‌محيطي از جمله این پسماندها به شمار می‌آید، كه به مديريت خاصي نياز دارد.

پسماندهاي كشاورزي بر اساس نوع فعاليت به هفت گروه تقسيم بندي مي شود. زراعت، باغباني، صنايع تبديلي و تكميلي، دام و طيور (دامداري، مرغداري، زنبورداري و نوغانداري)، شيلات، دامپزشكي، كودهاي شيميائي ، سموم دفع آفات و ساير نهاده هاي كشاورزي.

مراحل مدیریتی در پسماندهای کشاورزی شامل جلوگیری از تولید، کاهش در مبداء، استفاده مجدد، بازیافت، کمپوست و دفع می‌باشد. از مهمترین روشهای مدیریتی به عمل آمده در این زمینه می­تواند شامل استفاده از پسماندهای کشاورزی در تولید محصولات دارویی و آرایشی، تهیه خوراک انسان، خوراک دام و تولید کود باشد. در فرایند توسعه صنعتی – اقتصادی استفاده از پسماندها و بازیافت آنها به محصولات با ارزش یک امر ضروری است .

خانه » مشتریان » پسماندهای کشاورزی