توضیحات پروژه

خنثی سازی (بی خطر سازی)

برای خنثی سازی پسماند­های دارویی ابتدا باید بسته بندی اطراف داروها حذف شود و سپس با آب،آهک و سیمان مخلوط شود. ابتدا مخلوط کردن پسماند با سیمان و دیگر مواد: برای پسماندهای دارویی 65% آهک، 15% سیمان  و 15% آب. هدف از مخلوط کردن پسماند با سیمان و دیگر مواد، کاهش دادن سمیت پسماندهای دفن شده و جلوگیری از انتقال آلاینده­های دارویی به آبهای زیرزمینی و سطحی می­باشد. این روش خصوصا برای خاکسترهای ناشی از سوزاندن پسماند­های دارویی که حاوی غلظت بالایی از فلزات است، بسیار مناسب می­باشد که در این مورد به این فرآیند تثبیت سازی هم گفته می‌­شود.