بازیافت پسماندهای صنعتی

برخی از پسماندهای تولید شده در صنعت وجود دارند که قابل بازیافت می‌باشند که می‌توان لجن هیدروکربنی، مولکولارسیو، کک…را نام برد.

بازیافت برخی محصولات از پسماند ویژه صرفه اقتصادی ندارد اما از نظر زیست محیطی انجام پروسه بازیافت بهتر از فرآیند امحاء و لندفیل می باشد و هزینه کمتری دارد.

 سایت اپک پسماندهایی که قابلیت بازیافت دارند به سایت منتقل می‌کند و پسماندها مورد بازیافت قرار میگیرند.